Om du har några frågor relaterade till dina personuppgifter, kontakta: kontakt@loreal.com
Om du har några frågor eller vill ha mer information om vårt utbildningsprogram, vänligen kontakta en rådgivare via e-postmeddelandet: lorealaccess.se@loreal.com