Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με: MyPersonalDataGR@loreal.com
Access.EDUCATIONGR@loreal.com